03.11.2022

În cadrul programului Orizont Europa au fost deschise 2 apeluri pentru Acțiuni Marie-Sklodowska Curie (MSCA):

  • instrumentul COFUND - cofinanțează programele regionale, naționale și internaționale de doctorat și postdoctorat. 
  • instrumentul Staff Exchanges (SE) - încurajează colaborări între organizații prin schimburi de personal.
 
MSCA COFUND 2022:  termen-limită - 9 februarie 2023 
MSCA COFUND co-finanțează programe de doctorat noi sau existente și scheme de burse postdoctorale cu scopul de a răspândi bunele practici  MSCA, inclusiv formarea în cercetare internațională, intersectorială și interdisciplinară, precum și mobilitatea internațională și intersectorială a cercetătorilor la toate etapele carierei lor.
 
Informație utilă:

MSCA COFUND 2020 (sursa: National Contact Points NCP @ UEFISCDI, România)

 
MSCA Staff Exchanges 2022: termen-limită - 8 martie 2023
Schimburile de personal MSCA SE promovează colaborarea inovativă la nivel internațional, intersectorial și interdisciplinar în cercetare și inovare prin schimburi de personal și schimbul de cunoștințe și idei la toate etapele lanțului de inovare. Schema promovează o cultură comună de cercetare și inovare, care salută și recompensează creativitatea și spiritul antreprenorial și ajută la transformarea ideilor în produse, servicii sau procese inovatoare. Apelul este deschis personalului de cercetare, tehnic, administrativ și managerial, care sprijină activitățile de cercetare și inovare.
 
Informație utilă:
 
Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: