07.11.2022
13
În contextul sărbătoririi Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltar (ANCD) invită la un eveniment dedicat Rețelelor Doctorale ale MSCA, organizat sub auspiciile Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene. Obiectivul Rețelelor Doctorale/ Doctoral Networks al Acțiunilor Marie-Sklodowska Curie este de a implementa programe de doctorat prin parteneriate între organizații din diferite sectoare (de exemplu, academic și non-academic), din Europa și nu numai, pentru a forma doctoranzi cu înaltă calificare, a stimula creativitatea
03.11.2022
12
În cadrul programului Orizont Europa au fost deschise 2 apeluri pentru Acțiuni Marie-Sklodowska Curie (MSCA): instrumentul COFUND - cofinanțează programele regionale, naționale și internaționale de doctorat și postdoctorat. instrumentul Staff Exchanges (SE) - încurajează colaborări între organizații prin schimburi de personal. MSCA COFUND 2022: termen-limită - 9 februarie 2023 MSCA COFUND co-finanțează programe de doctorat noi sau existente și scheme de burse postdoctorale cu scopul de a răspândi bunele practici MSCA, inclusiv formarea în cercetare internațională, intersectorială și
12.10.2022
20
În perioada 6-11 octombrie 2022 este planificată lansarea apelurilor pentru instrumentele MSCA Staff Exchanges (SE) și COFUND 2022. Pentru a veni în sprjinul celor care doresc să aplice, Unitatea NCP @UEFISCDI din România organizează, în data de 27 octombrie, intervalul orar 10:00-11:30, sesiunea online de informare și training pentru cele 2 instrumente Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). La evenimentul moderat de Punctele Naționale de Contact pentru MSCA vor participa și contribui doamna Nicoleta Petre, Ofițer de proiect, Comisia Europeană - Agenția Executivă Europeană pentru Cercetare, un