30.11.2022
73
În ziua de 23 noiembrie 2022 cu continuare la 30 noiembrie 2022 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Școala secolului XXI: educația ecologică pentru sustenabilitate”, adresat, în special, profesorilor din instituțiile de învățământ primar și general. În cadrul webinarului au fost puse în discuție următoarele subiecte Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare (Victoria Iordachi, dr., conf. cercet., Institutul Național de Cercetări
23.11.2022
61
La 18 noiembrie 2022 tânăra cercetătoare, doctor Maria Tabără de la Grădina Botanică Națională "Alexandru Cibotaru" a vizitat Gimnaziul “Viorel Cantemir” din satul Sofia, raionul Drochia. Aici a prezentat lecția deschisă „Înmulțirea plantelor prin cultura țesuturilor”, la care au participat elevi și profesori. Scopul vizitei a fost consolidarea motivației elevilor pentru cercetare. Cercetătoarea le-a vorbit elevilor despre înmulțirea plantelor in vitro,importanța acestei metode, cât și aplicarea acesteia. Elevii au fost entuziasmați și interesați de această temă. Au aflat despre plantele
22.11.2022
20
La 18 noiembrie 2022, IP Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Drochia, a găzduit lecția deschisă “Ingineria tisulară și medicina regenerativă: provocări și realizări”, ținută de Tatiana Malcova , studentă-doctorandă, asistent universitar la catedra de chirurgie nr. 1 “Nicolae Anestiadi”, cercetător științific la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie “Nicolae Testemițanu”. Evenimentul a demonstrat elevilor cât de captivantă poate fi munca de cercetare și care este rolul cercetărilor fundamentale în promovarea calității vieții umane. În cadrul lecției, elevii au aflat mai multe
18.11.2022
44
La 23 noiembrie 2022, ora 14:00, va fi organizat webinarul cu genericul „Școala secolului XXI: educația ecologică pentru sustenabilitate”. Scopul evenimentului este promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de toate nivelele pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a țării noastre. Limba de comunicare – română. Agenda evenimentului Persoanele interesate sunt invitate să se înregistreze la link-ul: https://forms.gle/N8Ga2neuqmG5dZ8S6. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului GreenSci (GA 101060678) cu suportul proiectului Sceintix4 (GA 101000063
07.11.2022
12
La 03 noiembrie 2022, un grup din 24 de elevi din clasele a VII-IX-a și 2 cadre didactice de la IP Gimnaziul „Ion Creangă” din s. Șoltănești, r. Nisporeni, pasionați de știință au participat la o lecție practică cu tema „Epurarea apelor uzate industriale textile”. Activitatea a fost organizată și realizată de Larisa Mocanu, cercetător științific în cadrul laboratorului Chimie ecologică și tehnologii chimice moderne, Departamentul Chimie Industrială și Ecologică „Acad. Gheorghe Duca” de la Facultatea de Chimie și Tehnologie chimică a Universității de Stat din Moldova. Elevii au aflat despre
07.11.2022
5
În contextul sărbătoririi Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltar (ANCD) invită la un eveniment dedicat Rețelelor Doctorale ale MSCA, organizat sub auspiciile Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene. Obiectivul Rețelelor Doctorale/ Doctoral Networks al Acțiunilor Marie-Sklodowska Curie este de a implementa programe de doctorat prin parteneriate între organizații din diferite sectoare (de exemplu, academic și non-academic), din Europa și nu numai, pentru a forma doctoranzi cu înaltă calificare, a stimula creativitatea
03.11.2022
8
În cadrul programului Orizont Europa au fost deschise 2 apeluri pentru Acțiuni Marie-Sklodowska Curie (MSCA): instrumentul COFUND - cofinanțează programele regionale, naționale și internaționale de doctorat și postdoctorat. instrumentul Staff Exchanges (SE) - încurajează colaborări între organizații prin schimburi de personal. MSCA COFUND 2022: termen-limită - 9 februarie 2023 MSCA COFUND co-finanțează programe de doctorat noi sau existente și scheme de burse postdoctorale cu scopul de a răspândi bunele practici MSCA, inclusiv formarea în cercetare internațională, intersectorială și
31.10.2022
5
La 28 octombrie 2022, elevii claselor a 10 și a 11 ai Liceului teoretic "Ion Pelivan" din Răzeni, Ialoveni au fost în vizită Laboratorului de Monitorizare a Calității Mediului din cadrul Institutului de Chimie, însoțiți de profesoara Mariana Gureu. Vizita data a fost o continuare a activității lecției publice prezentate la liceu, cu subiectul "Deșeurile: problemă sau soluție". In cadrul vizitei, elevii au făcut cunoștință cu activitatea Institutului de Chimie, activitățile specifice ale laboratorului, in special evaluarea calității apelor și solului. De reținut, că deșeurile, oricare ar fi