07.11.2022

În contextul sărbătoririi Zilei Mondiale a Științei pentru Pace și Dezvoltare, Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltar (ANCD) invită la un eveniment dedicat Rețelelor Doctorale ale MSCA, organizat sub auspiciile Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene. 


Obiectivul Rețelelor Doctorale/ Doctoral Networks al Acțiunilor Marie-Sklodowska Curie este de a implementa programe de doctorat prin parteneriate între organizații din diferite sectoare (de exemplu, academic și non-academic), din Europa și nu numai, pentru a forma doctoranzi cu înaltă calificare, a stimula creativitatea, a spori capacitățile de inovare și a crește şansele de angajare ale acestora pe termen lung.

Astfel, evenimentul este dedicat conducătorilor școlilor doctorale, tuturor celor, care doresc să se pregătească pentru un doctorat în Spațiul European al Cercetării, doctoranzilor în curs, studenților, etc.


La eveniment va participa d. Ivan Ginga, expert al Agenției Executive pentru Cercetare a Comisiei Europene. De asemenea, vor fi prezentate informații despre prima participare a unei universități din Republica Moldova la Rețelele Doctorale ale MSCA.
 

Evenimentul se va desfășura pe data de 8.11.2022, cu începere de la ora 15.00, pe adresa: str. Studenților 9/7, bloc de studii UTM nr.3, aula 3-3.

 

Pentru a vă înregistra în calitate de participant, vă rugăm să accesați următorul link.

 

AGENDA EVENIMENTULUI 

 

Sursa: ANCD

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: