31.10.2022

La 28 octombrie 2022, elevii claselor a 10 și a 11 ai Liceului teoretic "Ion Pelivan" din Răzeni, Ialoveni au fost în vizită Laboratorului de Monitorizare a Calității Mediului din cadrul Institutului de Chimie, însoțiți de profesoara Mariana Gureu. Vizita data a fost o continuare a activității lecției publice prezentate la liceu, cu subiectul "Deșeurile: problemă sau soluție".

In cadrul vizitei, elevii au făcut cunoștință cu activitatea Institutului de Chimie, activitățile specifice ale laboratorului, in special evaluarea calității apelor și solului.

De reținut, că deșeurile, oricare ar fi originea lor au un impact semnificativ asupra componentelor de mediu.
Pentru a vedea și confirma, elevii au avut posibilitatea să încerce in practică determinarea unor parametri chimici ai apei cum ar fi pH, conductivitatea, dar și a determina prin metodele chimice volumetrice concentrația de calciu și magneziu, și totodată duritatea totală a apei din sursele cu care se aprovizionează și le consumă acasă. Cîțiva dintre cei mai curajoși au încercat ei înșiși să facă aceste determinări.

Au fost discutate mai multe aspecte de țin de calitatea mediului, dar și de ceea ce presupune activitatea de cercetare și ce oportunități oferă alegerea unei specializări în domeniul chimiei.
 


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 "GreenSCI - Știința verde pentru o societate sănătoasă", care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale. 

Proiectul GreenSCI privind organizarea evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni este finanțat de programul Uniunii Europene pentru cercetare și inovare Orizont Europa, acord de grant nr. 101060678

Video file
Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: