15.09.2023

În ziua de 14 septembrie 2023 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Agricultura ecologică: de la teorie la practică”.

La webinar au participat cercetători, cadre didactice din instituții de învățământ general și superior, dar și agricultori din diferite regiuni ale Republicii Moldova.

Dl dr., conf.univ. Leonid Popov, director al Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” a făcut o introducere în subiectul discutat, explicând ce este agricultura ecologică, care este scopul agriculturii ecologice, în ce constau obiectivele și caracteristicile cheie ale acesteia. Dl Popov a arătat, că doar 2% din toate suprafețele agricole din Republica Moldova practică agricultura ecologică. Principiile, componentele și beneficiile agriculturii ecologice au fost aduse la cunoștința participanților la webinar.

Dl dr., conf. univ. Ion Bacean de la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a UTM a pus în discuție producția ecologică și importanța aplicării simbolului grafic „Agricultura ecologică din Republica Moldova” la produsele ecologice. A fost prezentată importanța certificării produselor ecologice, etapele procesului de certificare, ce probleme pot apărea în procesul de inspecție și certificare și cum ar putea fi soluționate.

Dna dr., conf.univ. Olesea Cojocaru de la Facultatea de Științe Agricole, Silvice și ale Mediului a UTM a subliniat importanța solului sănătos în agricultura ecologică, în care un rol aparte îl joacă microorganismele, macroorganismele și rădăcinile. Au fost aduse argumente pentru aplicarea tehnicilor agriculturii conservative cum ar fi „no-till”, rotația culturilor, aplicarea îngrășămintelor verzi, aceste conducând la reducerea volumului de lucru și, respectiv, cheltuielilor pentru lucrările agricole, îmbunătățirea calității solului, dar și la creșterea recoltelor.

Participanții la webinar au remarcat actualitatea subiectului pus în discuție și necesitatea organizării unor astfel de evenimente și în viitor. 

Înregistrarea evenimentului poate fi vizionată aici - https://www.youtube.com/watch?v=C-ZM8TM3-Jw.

Webinarul a fost organizat în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor Europeni” (GA 10106078).

 

Categorie:
Cuvinte-cheie: