23.09.2023
49
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, în parteneriat cu Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și A.O. Infogroup, invită studenții, profesorii din instituțiile de învățământ de toate nivelele, cercetătorii din organizațiile din domeniul cercetare și inovare, publicul larg să participe la webinarul „Asistența medicală personalizată”, care va fi organizat în data de 25 septembrie 2023, ora 15:00. Scopul evenimentului este asigurarea unei înțelegeri mai profunde și detaliate a conceptului și beneficiilor asistenței medicale personalizate, îmbunătățirea nivelului
15.09.2023
64
În ziua de 14 septembrie 2023 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Agricultura ecologică: de la teorie la practică”. La webinar au participat cercetători, cadre didactice din instituții de învățământ general și superior, dar și agricultori din diferite regiuni ale Republicii Moldova. Dl dr., conf.univ. Leonid Popov, director al Institutului de Pedologie, Agrochimie și Protecție a Solului „Nicolae Dimo” a făcut o introducere în subiectul discutat, explicând ce
11.09.2023
138
Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup invită studenții, profesorii din instituțiile de învățământ de toate nivelele, cercetătorii din organizațiile din domeniul cercetare și inovare, publicul larg să participe la webinarul „Agricultura ecologică: de la teorie la practică”, care va fi organizat la 14 septembrie 2023, ora 15:00. Scopul evenimentului este promovarea agriculturii ecologice în scopul utilizării responsabile a energiei și resurselor, păstrarea biodiversității, creșterea
23.12.2022
47
În ziua de 21 decembrie 2022 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Construcții inteligente (verzi)”. La webinar au participat cercetători, cadre didactice din instituții de învățământ general și superior. Participanții la webinar au remarcat actualitatea subiectului pus în discuție și necesitatea organizării unor astfel de evenimente și în viitor. Prezentări: Proiectul Scientix Rodica Cujba, dr., șef Direcția Cercetări Științifice Proiectul Noaptea Cercetătorilor
16.12.2022
151
Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup invită cercetători, doctoranzi, studenți, cadre didactice din instituțiile de învățământ general și superior la webinarul „Construcțiile Inteligente (verzi)”, care va fi organizat la 21 decembrie 2022, ora 14:00. Scopul evenimentului este promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ din Republica Moldova pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a țării noastre. Webinarul este organizat în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor
30.11.2022
105
În ziua de 23 noiembrie 2022 cu continuare la 30 noiembrie 2022 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Școala secolului XXI: educația ecologică pentru sustenabilitate”, adresat, în special, profesorilor din instituțiile de învățământ primar și general. În cadrul webinarului au fost puse în discuție următoarele subiecte Implementarea principiilor economiei circulare în instituțiile școlare (Victoria Iordachi, dr., conf. cercet., Institutul Național de Cercetări
18.11.2022
70
La 23 noiembrie 2022, ora 14:00, va fi organizat webinarul cu genericul „Școala secolului XXI: educația ecologică pentru sustenabilitate”. Scopul evenimentului este promovarea educației ecologice în instituțiile de învățământ din Republica Moldova de toate nivelele pentru asigurarea dezvoltării sustenabile a țării noastre. Limba de comunicare – română. Agenda evenimentului Persoanele interesate sunt invitate să se înregistreze la link-ul: https://forms.gle/N8Ga2neuqmG5dZ8S6. Evenimentul este organizat în cadrul proiectului GreenSci (GA 101060678), finanțat de Comisia Europeană prin programul
17.06.2022
58
La 16 iunie 2022 a avut loc webinarul „Provocările și oportunitățile unei cariere de cercetare științifică”. La webinar au participat peste 55 de cercetători științifici, cadre didactice și personalul de conducere din instituțiile de învățământ superior și general, bibliotecari ș.a. Participanții la eveniment au fost salutați de dl Viorel Bostan, dr. hab., prof. univ, Rector al UTM, dl Ion Tighineanu, dr. hab., prof. univ., acad., Președinte al AȘM, dna Valentina Prițcan, dr., conf. univ., prorector al Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, dl dr. Igor Cojocaru, administrator al AO