02.10.2022

La 30 septembrie 2022, startul Nopții Cercetătorilor Europeni, un eveniment mult așteptat de sute de cercetători din statele europene, a fost dat prin prelegerea publică „Perspectivele agriculturii în condițiile schimbării climatice globale”, susținută de academicianul Valeriu Tabără, președintele Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” din România, una din personalitățile marcante ale științei contemporane.

În opinia acad. V. Tabără, „Agricultura, oriunde s-ar practica, de orice tip și în oricare sistem și condiții pedoclimatice, are ca obiectiv realizarea de produse agroalimentare. Agricultura de azi, mai puțin performantă, este rodul unei evoluții continue, legată de evoluția societății omenești. A nu se uita că cea mai mare revoluție din istoria omenirii a avut loc în Neolitic și a fost legată de agricultură.

Agricultura, strâns legată de tipul de comunitate, a determinat, prin speciile de plante cultivate, culturi și civilizații, care la rândul lor, au generat evoluții istorice în anumite zone ale globului, stabilind culturi identitare. Grâul, de exemplu, ține de civilizația europeană, a Orientului Apropiat și Mijlociu; orezul – de civilizația Asiei de Est și a Asiei de Sud; porumbul – de civilizația toltecă, mayașă și aztecă; cartoful – de civilizația incașă. Aceste civilizații s-au dezvoltat nu întâmplător în jurul unei plante cultivate, selecționate de-a lungul timpului, au putut asigura sursa de hrană, mai săracă sau mai bogată, dar sigură pentru oameni.

Modificarea cadrului pedoclimatic doar la nivelul unuia din factori, influențează pozitiv sau negativ viața plantelor și animalelor. Aici intervine știința de a da soluții  ca să se poată traversa cu bine perioadele cu fenomene climatice defavorabile, unul mai important decât altul, pentru a putea stabiliza producția agroalimentară, la nivelele care să asigure necesarul de hrană. Cele mai importante fenomene care influențează puternic producția agricolă sunt: seceta, arșița și seceta atmosferică, temperaturi ridicate excesive, temperaturi scăzute, oscilații de temperatură. Alte fenomene creatoare de riscuri pentru producția agroalimentară sunt: degradarea solului, diminuarea resurselor de apă, degradarea biodiversității.

Pentru securitatea alimentară a oricărei țări, sunt două elemente fundamentate de condiționarea producției, ce trebuie luate în seamă, amândouă fiind de risc major: schimbările climatice – o realitate gravă; importul de produse agroalimentare creează dependența de hrană din afara teritoriului național. Pentru fiecare din cele două elemente de risc rezolvarea nu poate fi de import, soluțiile trebuie găsite de structurile statului național”.

La eveniment au participat invitați membrii titulari, membrii corespondenți și membrii desemnați ai Secțiilor de Științe ale Academiei de Științe a Moldovei, cadrele didactice, tinerii cercetători ș.a.

Acad. Valeriu Tabără este doctor în agronomie (1984), profesor universitar (1996), prorector al Universității de Ştiințe Agricole a Banatului din Timişoara, personalitate notorie în știința agricolă și în învățământul universitar. A elaborat valoroase manuale și lucrări metodice pentru studenți, a publicat peste 250 de lucrări ştiințifice și de specialitate, apreciate atât în România, cât și în afara țării. Actualmente desfășoară o activitate prodigioasă în calitate de președinte al Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”, ales în această funcție în 2017. Este vicepreşedinte al Consiliului Naţional al Muntelui (2002), membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă (1992). A participat la multiple evenimente științifice, propunând idei strategice, valoroase pentru cercetătorii științifici din țara noastră, precum și pentru organele decizionale din sectorul agrar.

Prelegerea publică a este disponibilă online.


Acestă prelegere publică se încadrează în seria de activități ale proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022–2023, implementat de consorțiul format din Universitatea Tehnică a Moldovei (coordonator), Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Asociația Obștească „InfoGroup”, în cadrul proiectului internațional finanțat de Comisia Europeană - GreenSCI ,,Știința verde în serviciul societății sănătoase”, contract de grant nr. 101060678.

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: