19.06.2023

Calea către descoperiri științifice”  sub acest generic s-au întrunit între 13 și 16 iunie la Școala de Vară de la Academia de Științe a Moldovei zeci de elevi, profesori, cercetători. Atât în mediul online cât și în format
fizic, cu prezență în Sala Azurie și sala Mică a AȘM s-au întrunit cca 70 de elevi și studenți, care au reprezentat instituții de învățământ din Chișinău și alte localități a Republicii Moldova, iar printre participanții online au fost 6 elevi și studenți din România (câștigători ai diferitor olimpiade). Școala de vară se înscrie în suita de evenimente organizate în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022–2023.


Ceremonia de deschidere a Școlii de Vară a avut loc la 13 iunie, în Sala Azurie a AȘM, cu un cuvânt inaugural și de bun venit la Academia de Științe al acad. Ion Tighineanu, președinte interimar al AȘM. Mesaje de salut față de organizatori și de încurajare a tinerilor înscriși la Școala de Vară au fost adresate de E.S. Yoichiro Yamada, Ambasador al Japoniei în Republica Moldova, Valeriu Stoica, Ministru Consilier al Ambasadei României în Republica Moldova, precum și de oaspeții de onoare ai Academiei de Științe a Moldovei – Eva Kondorosi, membru titular al Academiei de Științe din Ungaria, și Sierd Cloetingh, profesor la Universitatea Utrecht din Țările de Jos.


În ședința de deschidere a Școlii de Vară au susținut prelegeri cuprinzătoare și multilaterale Prof. Hiroshi Amano, Laureat al Premiului Nobel în Fizică (2014), Universitatea Nagoya, Japonia, care este și membru de onoare al AȘM, „What are the most important characteristics of a scientist?”; urmat de prof. acad. Ioan Dumitrache, secretar general al Academiei Române, care a abordat subiectul „Automatică – Inteligență – Autonomie”, iar acad. Ion Tighineanu a trezit interesul tinerilor prin prelegerea „Nanotehnologiile schimbă lumea”.


Într-un spirit academic, dar pe înțelesul elevilor, în Sala Mică a AȘM, în a doua jumătate a zilei de 13 iunie a continuat sesiunea de prelegeri. Astfel, prof. Constantin Gaindric, membru corespondent al AȘM, Institutul de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici” de la Universitatea de Stat din Moldova, le-a vorbit elevilor despre „Sisteme suport pentru decizii”, invitându-i să-și continue studiile la informatică. Date utile din domeniul biologiei au fost aduse în fața elevilor în lecția „Resursele genetice vegetale pentru agricultură și alimentație” susținută de dr. Gabriela Romanciuc, secretar științific al Secției Științe ale Vieții, cercetător științific la Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor a USM. Chimista Elena Culighin de la Institutul de Chimie al USM și de la Academia Tinerilor din Moldova, a discutat despre „Calitatea resurselor de apă în contextul schimbărilor climatice”. Este îmbucurător faptul că și colegii din diasporă au dat curs invitației noastre și în context, dr. Iuliana Popescu de la University of Kentucky din SUA le-a vorbit elevilor despre intersecția farmacologiei moleculare cu cercetarea în diabet.


Impresiile și noile cunoștințe ale primei zile a Școlii de Vară au fost amplificate prin vizita în laboratoarele de cercetare ale Universității Tehnice a Moldovei, la Centrul Național de Tehnologii Spațiale, Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor (unde au fost ghidați de acad. Ion Tighineanu și colaboratorii centrului de cercetare), Laboratorul de oenologie și chimie, specialiștii centrelor explicând elevilor mai multe detalii și îndemnându-i a-și continua studiile la universitățile din țară.


Runda de întrebări-răspunsuri și a prelegerilor a continuat pe 14 iunie, în a doua zi a Școlii de Vară. Elevii și profesorii au avut de discutat mai multe aspecte necesare în ghidarea lor în carieră. Astfel, acad. Boris Gaina, vicepreședinte al AȘM, a expus recentele realizări ale biotehnologiei agroalimentare; dr. Tudor Braniște, Universitatea Tehnică a Moldovei și Academia Tinerilor din Moldova, le-a vorbit elevilor despre materiale nanostructurate și nanomedicină. Un alt reprezentant al Academiei Tinerilor, dr. Roman Rusnac de la Universitatea de Stat din Moldova, fiind chimist, a continuat subiectul designului produselor medicinale. Rămânând pe aceeași filieră, tânărul cercetător Tatiana Malcova de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Academia Tinerilor din Moldova, a împărtășit experiența căutărilor sale în domeniul ingineriei tisulare și medicinii regenerative.


Cum ghidarea în carieră solicită și date importante despre domeniul socio-economic și umanistic, au fost susținute două prelegeri pentru elevi și la aceste compartimente majore din viața omului și a societății. Dr. hab. Liliana Condraticova de la Academia de Științe a Moldovei și Universitatea de Stat din Moldova a realizat un tur virtual al conacelor și parcurilor dendrologice din Moldova, studiul cărora deschide posibilitatea de a deveni arhitect, restaurator, designer, fotograf ș.a., specialități care pot fi studiate la universitățile din Republica Moldova. Doamna dr. hab., prof. Aurelia Tomșa de la Academia de Studii Economice din Moldova avea să răspundă detaliat la principala întrebare „De ce avem nevoie de educație economică?”, explicând mai multe aspecte ce țin de dolar, euro, criptovalută etc.


Cea de-a doua zi a Școlii de Vară a finalizat cu o nouă vizită, de data aceasta elevii au avut posibilitate de a face cunoștință cu mai multe laboratoare și muzee din cadrul Institutului de Zoologie al USM, unde mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Laurenția Ungureanu le-a vorbit despre „Fauna Republicii Moldova în condițiile schimbărilor climatice”, iar mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Elena Zubcov a discutat cu elevii despre „Starea ecosistemelor acvatice de pe teritoriul Republicii Moldova”.


Problema sănătății copilului și a adultului este una dintre problemele stringente ale societății de azi, tinerii care vor să aleagă profesia de medic obținând răspunsuri la mai multe întrebări. În context, impactul factorului de mediu în sănătatea copilului a fost abordat de o echipă de cercetători și medici notorii din Republica Moldova – acad. Eva Gudumac, adjunct al Conducătorului Secției Științe ale Vieții, dr. hab., prof. Ina Palii și mem. cor. al AȘM, dr. hab., prof. Svetlana Șciuca de la Institutul Mamei și Copilului și Academia de Științe a Moldovei.


Aspecte de o actualitate evidentă cu privire la neuroștiința în sănătate și medicină au fost aduse în atenția elevilor de membrii echipei conduse de acad. Stanislav Groppa, prorector pe știință la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”. Iar dr. hab. mem. cor. al AȘM Valeriu Fală de la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a abordat un alt subiect valoros despre actualitățile în domeniul stomatologiei.


Experiența cercetătorilor de peste hotare, din țările europene, este foarte importantă. Cu atât mai mult că Republica Moldova a obținut statut de țară-candidat de aderare la UE, iar Academia de Științe a depus și continuă să depună eforturi consolidate pentru integrarea în spațiul european de cercetare. În această ordine de idei, organizatorii Școlii de vară au propus elevilor câteva prelegeri susținute de profesori din Bulgaria, Olanda, Ungaria, Marea Britanie. Astfel, Ass. Prof. Viktoriya Nedeva-Atanasova, PhD, Jr. Expert in Career Center of TC-BAS, Asst. Prof. Shazie Yusein-Myashkova, PhD, Jr. Expert in Career center of TC-BAS, Bulgaria au susținut prelegerea „The Career Center of the Bulgarian Academy of Sciences in favor of the early development of young scientists and PhD students”.


Prof. Sierd Cloetingh, Distinguished Professor Utrecht University, The Netherlands, a vorbit elevilor despre „System Earth, Geo-environment and Geo-energy: Europe as a natural laboratory”. Prof. Eva Kondorosi, Biological Research Centre, Szeged, Hungarian Academy of Sciences; Chair of Life Sciences, Academia Europaea, a abordat subiectul „Biological nitrogen fixation in Rhizobium-legume symbiosis”. Prof. Anthony Watts, Biochemistry Dept., University of Oxford, UK, President-elect (2021–24)of the Int. Union Pure & Applied Biophysics, a ținut pentru elevi prelegerea „What Biophysics has done for us”.


Școala de vară a finalizat, pentru această ediție, după cum a și început, printr-o prelegere susținută de un Laureat al Premiului Nobel. Astfel, prof. Richard Roberts, Nobel Prize Laureate in Medicine (1993), New England Biolabs, USA, a ținut pentru elevi prelegerea „The Path to the Nobel Prize”. Această prelegere, în care a fost prezentată, cu lux de amănunte, calea spre Premiul Nobel parcursă de ilustrul savant american Richard Roberts, a simbolizat în esență apogeul evenimentului.


Sesiunea de închidere a ediției din anul 2023 a Școlii de Vară a finalizat cu mesaje frumoase de încurajare a tinerilor de a continua studiile, de a alege o carieră în cercetare, de a-și aduce contribuțiile în dezvoltarea durabilă a societății.  Tuturor participanților la Școala de vară le-au fost înmânate certificate de participare din partea Consorțiului proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022–2023 „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă”. Totodată, acad. Ion Tighineanu a înmânat distincția academică - medalia „Dimitrie Cantemir”, în semn de înaltă recunoștință și pentru colaborarea fructuoasă cu AȘM, prof. Eva Kondorosi și prof. Sierd Cloetingh, mulțumindu-le pentru prelegerile susținute.


La 16 iunie, deși Școala de Vară a fost declarată oficial închisă, elevii însoțiți de profesori au avut posibilitate de a efectua vizite în laboratoarele de cercetare ale Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” de la USM, unde dr. Maria Tabără a prezentat lecția „Înmulțirea plantelor prin cultura in vitro”.


Exprimăm gratitudine profesorilor care au dat curs invitației de a ține prelegeri pe înțelesul elevilor, îndemnând astfel tinerii să-și continue studiile și să se implice în cercetarea științifică. Mulțumiri aparte profesorilor și elevilor care au participat activ la această Școală de Vară. 


AGENDA ȘCOLII DE VARĂ (13-16 iunie 2023)


Școala de vară „Calea spre descoperiri științifice” a fost organizată cu suportul financiar al Comisiei Europene, în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022–2023 „GreenSCI – Știința verde pentru o societate sănătoasă” (GA 101060678), implementat de Consorțiul format de către Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și AO InfoGroup, în cooperare cu Academia Română și Academia Tinerilor din Republica Moldova. Proiectul GreenSCI are drept scop principal promovarea cercetării științifice și demonstrarea impactului științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale.

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: