30.10.2023

Instituţia Publică Liceul Teoretic „N. Gogol” din mun. Bălți a găzduit în data de 27 octombrie 2023, lecția publică cu genericul ,,Modelarea 3D a obiectelor tehnice”, ținută de domnul Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., tânăr cercetător la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Evenimentul constituie o bună oportunitate de cooperare între știință și educație prin intermediul prelegerilor publice prezentate de tineri cercetători în școală, organizat cu suportul UE prin intermediul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678).

La eveniment au participat peste 24 de elevi, pasionați de științele exacte, care au fost captivați de traiectoria de evoluție în cariera profesională, parcursă de tânărul cercetător, șeful laboratorului științific „Micro- și nanotehnologii” dr., conf. univ. Alexandr Ojegov, care le-a explicat  semnificația domeniului de cercetare explorat – elaborarea unei tehnologii eficiente de economisire a energiei pentru prelucrarea pieselor din industria constructoare de mașini și aparate cu aplicarea surselor concentrate de energie (plasmă, laser, fascicul de ioni, fascicol de electroni) ar permite rezolvarea cu succes a problemei deficitului de materiale, ar permite folosirea materialelor mai ieftine, dar cu proprietăți fizico-chimice sporite.

Implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de experimentare a fost atractivă și de interes sporit. În sesiunea de feedback elevii Liceului Teoretic „N. Gogol” din mun. Bălți au remarcat că au descoperit aspecte noi în domeniul ingineriei, au aflat despre  cariera științifică a tânărului cercetător Alexandr Ojegov, dr., conf. univ., posibilitățile imprimantei 3D, modelarea 3D, instrumentul șubler și utilizarea lui în măsurare, desenul tehnic și  aplicație de design, modelarea plasticului, aplicabilitatea materiilor școlare, activitatea cercetărilor, proiectarea unui obiect, termenii tehnici etc. 

Totodată, elevii au aflat cum Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți susține evoluția în cariera de cercetător și posibilitățile de creștere profesională, profesia de inginer.

Mulțumiri administrației și personalului didactic al Liceului Teoretic „N. Gogol” din mun. Bălți pentru interesul față de cariera de cercetător și modul în care încurajează elevii să se implice în activități de cercetare.

 


Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2022-2023 (GA 101060678), care își propune să sporească recunoașterea publică a științei, să promoveze tinerii cercetători și inovațiile sustenabile și să demonstreze impactul științei și inovațiilor asupra vieții cotidiene și bunăstării sociale. 

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: