Nr

Acronimul proiectului

Informație despre proiect

Organizatii beneficiare din Republica Moldova

1

INFINITE-CELL

https://cordis.europa.eu/project/id/777968

INSTITUTUL DE FIZICA APLICATA

SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA SUNGA

2

SMARTELECTRODES

https://cordis.europa.eu/project/id/778357

INSTITUTUL DE FIZICA APLICATA

INTREPRINDEREA MIXTA UZINA TOPAZ SA

3

NanoMed

https://cordis.europa.eu/project/id/734641

INSTITUTUL DE CHIMIE

ECOSORBENT LIMITED LIABILITY COMPANY

 

4

LABOUR

https://cordis.europa.eu/project/id/101007766

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

5

KEAC-BSR

https://cordis.europa.eu/project/id/734645

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

 

6

SPINSWITCH

https://cordis.europa.eu/project/id/734322

SRL POLIVALENT-95

 

7

INNOVA4TB

https://cordis.europa.eu/project/id/823854

"INSTITUTIA MEDICO-SANITARA PUBLICA - INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE ""CHIRIL DRAGANIUC"""

8

ABWET

https://cordis.europa.eu/project/id/643071

Wisdom

 

9

DYNSYSAPLL

https://cordis.europa.eu/project/id/316338

Institutul de Matematică şi Informatică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL

10

NUTRILAB

https://cordis.europa.eu/project/id/318946

Institutul de Microbiologie si Biotehnologie (coordonator)

UNIVERSITATEA TEHNICA A MOLDOVEI

11

EU-PREACC

https://cordis.europa.eu/project/id/318911

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

12

EUINDEPTH

https://cordis.europa.eu/project/id/612619

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARI ECONOMICE AL ACADEMIEI DE STINTE A MOLDOVEI (coordonator)

13

NANOBIOMAT

https://cordis.europa.eu/project/id/612484

INSTITUTUL DE CHIMIE

14

CHIRALIX

https://cordis.europa.eu/project/id/909018

ACADEMIA DE STIINTE A MOLDOVEI (coordonator)

15

NANOALLOY

https://cordis.europa.eu/project/id/909407

INSTITUTUL DE FIZICA APLICATA (coordonator)

16

MODERNIGHT-2020 https://cordis.europa.eu/project/id/955287 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

17

FLUMEN

https://cordis.europa.eu/project/id/318969

Institutul de Ecologie si Geografie

18 HESPRI https://cordis.europa.eu/project/id/101086224 Institutul pentru Politici și Reforme Europene
19 SENNET https://cordis.europa.eu/project/id/101072845 UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI