23.12.2022

În ziua de 21 decembrie 2022 Universitatea Tehnică a Moldovei în parteneriat cu Academia de Științe a Moldovei, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți și A.O. Infogroup a organizat webinarul „Construcții inteligente (verzi)”. La webinar au participat cercetători, cadre didactice din instituții de învățământ general și superior. Participanții la webinar au remarcat actualitatea subiectului pus în discuție și necesitatea organizării unor astfel de evenimente și în viitor. Prezentări:

Webinarul a fost organizat în cadrul proiectului „Noaptea Cercetătorilor Europeni” (GA 10106078), cu suportul proiectului Scientix4 (GA 101000063).

Sursa:
Categorie:
Cuvinte-cheie: