Impactul COVID-19 asupra securităţii naţionale

15.11.2020

 

Criza COVID-19, declanșată în decembrie 2019 a perturbat sistemul internațional de securitate, care inevitabil a afectat şi sistemul naţional de securitate al Republicii Moldova.

În acest context, echipa noastră formată din masterandele grupei 215 a Academiei de Administrare Publică, prezintă cercetarea științifică despre impactul pandemiei asupra securității naționale pe mai multe segmente socio-economice.

Coordonator AAP: Angela POPOVICI, dr. hab., conf. univ.

Coordonator științific: Svetlana CEBOTARI, dr. hab., prof. univ.

Participant

Tatiana LUNGU, Natalia VACARCIUC, Natalia RAHMISTRIUC, Valeria BOTNARI, Evghenia ILAŞCO, Elena ONŢA, masteranzi,

Grupa 215 ​​​​​, Academia de Administrare Publică