CONCURSUL CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII

REGULAMENTUL CONCURSULUI

1.      Dispoziții Generale

1.1.   Tema concursului: CEA MAI BUNA LUCRARE DE STUDENT ÎN DOMENIUL ȘTIINȚEI ȘI INOVĂRII.

1.2.   Concursul este anunțat în contextul evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni 2020, care va avea loc la 27 noiembrie 2020.

1.3.   Concursul este organizat în cadrul proiectului UE MODERNight-2020 - „Promovarea impactului științei și inovării prin organizarea în Moldova a Nopții Cercetătorilor Europeni”, implementat de către Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

1.4.   Concursul este organizat pe pagina web a evenimentului https://noapteacercetatorilor.md/.

1.5.   Concursul se va organiza cu respectarea prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament sau de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia și va anunța acest lucru public, pe pagina web a evenimentului și pagina de Facebook a evenimentului.

2.      Condiții de participare la Concurs

2.1.   La concurs pot participa studenții colegiilor, universităților.

2.2.   Cerințe față de lucrare:

·            Lucrarea va fi făcută în formă de înregistrare video cu o durată de cel mult 3 minute sau cel mult 4 fotografii cu descrierea lucrării în format text;

·            Formularul de participare și materialele video sau foto vor fi transmise la adresa de e-mail [email protected] cu subiectul:  Concurs: Cea mai bună lucrare de student în domeniul științei sau inovării”.

3.      Modul de evaluare a lucrărilor

3.1.   Lucrările vor fi evaluate atât de publicul larg (online, pe pagina evenimentului, prin punerea de Like), cât și de un juriu special creat din reprezentanții mediului academic.

·            Ponderea punctajului acordat de publicul larg – 50%.

·            Ponderea punctajului acordat de Juriul academic – 50%.

3.2.   Criterii de evaluare a lucrării:

·            Relevanța și importanța lucrării;

·            Nivelul de creativitate;

·            Originalitatea și nivelul de noutate al lucrării;

·            Potențial de aplicare în practică;

·            Designul și claritatea prezentării lucrării.

4.      Termenii de organizare a Concursului

·            15 octombrie - 6 noiembrie 2020 extins - 15 octombrie - 12 noiembrie 2020 - Transmiterea de către participanții la Concurs a formularului completat;

·            7-10 noiembrie 2020 extins - 13-17 noiembrie - Postarea de către organizator a lucrărilor pe pagina web a evenimentului –  https://noapteacercetatorilor.md/;

·           11-25 noiembrie 2020 modificat - 18-25 noiembrie - Evaluarea lucrărilor de către publicul larg și Juriul academic;

·            27 noiembrie 2020 - Anunțarea câștigătorilor Concursului în cadrul evenimentului, transmis on-line pe pagina web a evenimentului și publicate pe pagina de Facebook a evenimentului.

5.      Premiile oferite în concurs, revindicarea și acordarea acestora

5.1.   În cadrul prezentului Concurs, fiecare participant are șansa de a câștiga unul dintre premiile oferite, în funcție de rezultatele anunțate la 27 noiembrie 2020:

·            Cupa Locul I, medalia și diploma de mențiune;

·            Cupa Locul II, medalia și diploma de mențiune;

·            Cupa Locul III, medalia și diploma de mențiune;

·            Premiul UTM (tricou cu sigla UTM) și diploma de mențiune care oferă facilități la înmatriculare la UTM (pentru absolvenții colegiilor, conform prevederilor Regulamentului de admitere).

·            Toți participanți vor primi diplome de participare.

5.2.   Contactarea câștigătorilor se va face prin e-mail sau telefon, conform datelor de contact prezentate în formularul de participare. Câștigătorii au la dispoziție 72 de ore, de la ora primirii mesajului de notificare, pentru revendicarea premiului. Câștigătorii care nu vor revendica premiile în termen de 72 de ore, nu vor fi validați.

5.3.   Înmânarea premiilor câștigătorilor se va face în perioada 1-15 decembrie 2020, la sediul Organizatorului sau va fi transmis prin poștă la adresa comunicată de câștigător (în dependență de situația pandemică în contextul COVID-19 sau locul de domiciliu al câștigătorului).

6.      Dispoziții finale

6.1.   Participarea la acest Concurs implică obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament. Prin participarea la acest concurs, participanții declară că acceptă, respectă și se conformează tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament şi nu vor folosi conținut protejat prin drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția cazului în care participantul este proprietarul acestor drepturi.

6.2.   Participarea la acest Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

6.3.   Prezentul concurs poate înceta în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare sau în cazul schimbării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului să presupună mărirea bugetului alocat acestui proiect.

6.4.   Dacă o situație de forță majoră și/sau caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată. Organizatorul, dacă invocă forța majoră și/sau caz fortuit, este obligat să comunice participanților concursului, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

6.5.   Organizatorul își rezervă drepturile de a utiliza lucrările înscrise în concurs fără acordul autorului, însă menționând numele acestuia.

6.6.   Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în concurs care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al concursului.

6.7.   Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a Concursului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs. Orice intenție de influențare a rezultatelor Concursului va avea ca rezultat eliminarea din Concurs.

6.8.   Organizatorul este absolvit de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către câștigător și/sau de către persoanele care îl reprezintă legal în legătură cu premiul câștigat.

7.      Litigii

7.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

Descarcă Formularul de participare

Descarcă Regulamentul concursului